Σκοπός του Α.Σ. ΑΓΩΝ είναι να διαδώσει το πνεύμα του λαϊκού μαζικού αθλητισμού.

Να βοηθήσει τους νέους αθλητές αλλά και τους πιο έμπειρους να αγαπήσουν τον αθλητισμό μέσα από οργανωμένες προπονήσεις, την δημιουργία αγώνων καθώς και ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με τον αθλητισμό και την αποκατάσταση των αθλητών.

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Α.Σ. ΑΓΩΝ